Op aangeven van het Hoogheemraadschap van Delfland schut de gemeente Rotterdam de Parksluizen voor het vaarverkeer alleen als het waterpeil op de nieuwe Maas -0,10 NAP of lager is.

Het beperkt schutten is om verder verzilting van de Delftse Schie tegen te gaan. Door droogte en een verminderde aanvoer van zoet water komt bij het schutten van de sluizen aan de Nieuwe Waterweg veel water met een hoog zoutgehalte het gebied binnen. Daarom neemt het hoogheemraadschap maatregelen om indringing van zout/verzilt water te beperken.

Het schutten van de Parksluizen, als het waterpeil -0,10 NAP of lager is, is vrijdag ingegaan en blijft volgens de gemeente van kracht zolang het voor de waterkwaliteit nodig is.

Print Friendly, PDF & Email