Het politieke monsterverbond in Barendrecht waar alle overige partijen dan de EVB zich hebben verenigd juist om de invloed van die allergrootste partij de nek om te draaien, wordt als democratische truc niet door alle inwoners in dank aanvaard.

Het Barendrechts Dagblad hield de afgelopen week een poll waaraan 649 personen uit eigen beweging deelnamen: 440 mensen zagen het liefst dat de EVB alsnog deelnam aan de nieuwe coalitie, 209 personen vonden het prima dat de overige zes partijen het roer overnamen.

Eerder werd bekend dat zes partijen (CDA, D66, PvdA, GroenLinks, VVD en SGP/ChristenUnie) de mogelijkheden willen onderzoeken om een coalitie te vormen zonder Echt voor Barendrecht. Zij hebben met 15 zetels (van de in totaal 29 zetels) een meerderheid. EVB zou in dat geval met 14 zetels de enige oppositiepartij worden.

Print Friendly, PDF & Email