Waterschap Noorderzijlvest speelt met een verzoek aan boeren vast in op de verwachte regenval. Agrariërs wordt gevraagd hun mest in het veld zó op te slaan dat er straks met de regen geen vocht uit lekt naar de sloten.

Het waterschap ziet her en der dat boeren vlakbij sloten en watergangen tijdelijk mest opslaan, om die straks op het land te verwerken. Dat kan prima, zolang het droog blijft. Maar als het gaat regenen moet de nattigheid uit de mest niet in de sloot belanden, want dat is slecht voor de kwaliteit van het slootwater.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: ANP