Commissarissen Woonstad te lang op pluche

mainImage
Commissarissen Woonstad te lang op pluche

Minister Kajsa Ollongren vindt dat de commissarissen van Woonstad Rotterdam te lang blijven zitten. Dat blijkt uit de oordeelsbrief 2017/2018 over Woonstad van de Autoriteit Woningcorporaties. “Meer evenwicht in de Raad van Commissarissen v.w.b. zittingsduur is gewenst uit oogpunt van continuïteit. Ga actief aan de slag met gemiddelde zittingstermijnen van de RvC”, luidt het dringende verzoek aan Woonstad.
De Rotterdamse corporatie heeft een RvC met zes commissarissen. Vijf daarvan zijn bezig aan een tweede termijn van vier jaar. Zij krijgen een honorarium van 14.500 euro per jaar. De voorzitter de helft meer, 21.700 euro.
Reactie Eric Smulders van Woonstad Rotterdam: “Tijdens de Governancetoets 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties is geconstateerd dat dit onevenwichtig is vanuit het oogpunt van continuïteit. Evenwichtig zou zijn: drie leden in de eerste termijn en drie leden in de tweede termijn. Woonstad Rotterdam is hiermee meteen aan de slag gegaan, voorafgaand aan de (her)benoemingen in 2018. Enkele nieuwe commissarissen zullen voor één termijn worden benoemd. Volledig evenwicht wordt over een aantal jaren bereikt”.


Foto: Digitaal Dagblad