De quiz van Bas Kurvers

mainImage
De quiz van Bas Kurvers

“Vestia is voornemens een start te maken met de gebiedsontwikkeling in deze wijk”

Volgens de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (VVD) is dat een duidelijke tekst uit een prestatieafspraak met Vestia.

Maar wat wordt er mee bedoeld?  1. Vestia gaat de herverkaveling herzien, opdat er meer ruimte beschikbaar komt voor bijzondere bouwprojecten om tegemoet te komen aan de herhuisvesting van ouderen.

  2. Vestia gaat over tot onteigening van onderhavige percelen ten behoeve van bestemmingswijziging bijzondere doeleinden.

  3. Vestia gaat in het gearceerde gebied woningen slopen en vervangende nieuwbouw plegen.

  4. Vestia is voornemens een hoogbouwproject met sociale huurwoningen te realiseren.


Voor het antwoord op deze multiple choice-vraag klik hier

Zie ook in Dagblad010
'Uiterst zorgvuldige informatie' over...


Foto: Digitaal Dagblad