'Geen sprake van restschuld', zegt Kurvers

mainImage
'Geen sprake van restschuld', zegt Kurvers

Bouwwethouder Bas Kurvers geeft toe dat er met twee bewoners uit de 2e Carnissestraat geen overeenstemming is bereikt over het verlaten van hun woning, maar ontkent dat de restschuld hieraan ten grondslag ligt. Uit onderhandeling met deze wooneigenaren blijkt zelfs dat er na toepassing van de vaste rekensystematiek een plusje bijgeschreven kon worden.

Waarom er dan nog steeds geen overeenstemming is met de twee laatste bewoners om hun huizen te slopen kon de wethouder om privacyredenen niet onthullen. In dat verband speet het hem dat juist een van die twee bewoners de publiciteit had gezocht, waardoor er een eenzijdig beeld is ontstaan.

''Eigendom wordt in Nederland goed beschermd zoals u weet'', antwoordde hij op vragen van Denk-fractieleider Stephan van Baarle, waarmee hij wilde zeggen: er is wel degelijk rekening gehouden met deze huiseigenaren en verhalen van een restschuld van 35.000 euro zijn dan ook niet aan de orde.

''De kwaliteit van de woningen in de 2e Carnissestraat is deplorabel en dat geldt ook voor de leefbaarheid ter plekke'', aldus de wethouder, die toe is aan onteigening.


Foto: Digitaal Dagblad