Havensteder zoekt projectontwikkelaar

mainImage
Havensteder zoekt projectontwikkelaar

Havensteder is op zoek naar een projectontwikkelaar, die in Smeetsland Noord tussen de 263 en 290 woningen wil gaan bouwen. Gisteren verscheen op tenderned.nl een zogeheten aankondiging van opdracht om het al ruim acht jaar braakliggende Smeetsland te gaan ontwikkelen.

De sluitingsdatum van de aanbesteding is op 4 feburari 2019. Uiterlijk in oktober 2022 moet het 'winnende' bouwbedrijf de (minimaal) 163 koopwoningen en 100 sociale huurwoningen op Smeetsland Noord hebben opgeleverd. De helft van de 100 sociale huurwoningen komt spoedig, na de eerste de beste verhuizing, in de vrije sector terecht. Havensteder kan er dan meer aan verdienen. Bovendien is het goed voor de diversificatie en gentrificatie in de wijk.

De aanbestedingsprocedure is niet openbaar.


Foto: Digitaal Dagblad