Huurdersraad had voorkennis Tweebosbuurt

mainImage
Huurdersraad had voorkennis Tweebosbuurt

Ruim voordat burgemeester en wethouders van Rotterdam op 3 juli het besluit namen om 600 woningen in de Tweebosbuurt te slopen was de Huurdersraad Vestia hierover al geïnformeerd. De bewoners, wier woningen over twee jaar moeten zijn verdwenen, moesten echter wachten tot 9 juli alvorens zij schriftelijk op de hoogte werden gesteld van het sloopplan.Woordvoerster Maryse Maes van Vestia doet er niet geheimzinnig over. Het concept-besluit voor het ‘vernieuwingsplan’ (gemeente en Vestia noemen het geen sloopplan) was bekend bij zowel de woningcorporatie als de huurdersraad, die de belangen behartigt van alle Vestia-huurders. Ook wist men dat burgemeester en wethouders op 3 juli een besluit zouden nemen. Die voorkennis maakte het mogelijk om 32 informatiesessies te organiseren. Deze vonden tussen 11 en 19 juli plaats in Het Gemaal op Zuid aan de Pretorialaan. De media waren niet uitgenodigd.Over de wijze waarop de Tweebosbuurters konden vernemen dat hun woningen worden gesloopt, verscheen in digitaal Dagblad010 een ‘kritisch’ stukje. Woordvoerster Maes laat per mail weten, dat Vestia het niet mee eens is met Dagblad010. “Ik las dat je niet aanwezig mocht zijn bij de informatiebijeenkomsten. Ik vrees dat hier sprake is van een misverstand. We hebben niet proactief de pers uitgenodigd, omdat onze prioriteit ligt bij het zorgvuldig informeren van de bewoners. Maar je was zeker wel welkom geweest om aanwezig te zijn”, aldus Maes.Ze gaat verder: “Je schrijft de planning van de bijeenkomsten in de zomervakantie storend te vinden. Graag benadruk ik dat deze keuze is voortgekomen uit de timing van het collegebesluit. Op 3 juli werd een openbaar besluit genomen over de vernieuwingsplannen. We wilden uiteraard voorkomen dat de bewoners deze informatie uit de media zouden vernemen en vervolgens tot na de zomervakantie in onzekerheid zouden verkeren. Veel bewoners waren afgelopen weken immers ook niet op vakantie. Vóór het collegebesluit informeren, zou hebben betekend dat we met een onzekere boodschap de wijk in zouden gaan en dat is naar ons idee niet gewenst”.Maes: “Daarom hebben we er voor gekozen zo spoedig mogelijk na het besluit een brief te verzenden en informatiebijeenkomsten te organiseren om bewoners persoonlijk te informeren en hun de gelegenheid te bieden vragen te stellen. De opkomst is met 66% goed te noemen. De bewoners die er niet bij konden zijn, worden alsnog uitgebreid bijgepraat tijdens de huisbezoeken”.

Dat Vestia voorstander is van het sloopplan, is natuurlijk geen verrassing. De corporatie is immers zelf de hoofdverantwoordelijke voor het plan.


Onduidelijk is echter wat voor mening de huurdersraad heeft over het platgooien van de Tweebosbuurt. Op de website van de huurdersraad staat er niets over te lezen. Vorige week heeft weliswaar gedurende drie dagen een bericht over de Tweebosbuurt op de site gestaan. Maar dat stuk, waarin de aanpak van Vestia werd geroemd en geen spatje kritiek op het sloopplan werd geleverd, is verwijderd.Foto: Digitaal Dagblad