Huurdersraad: liever op achtergrond

mainImage
Huurdersraad: liever op achtergrond

John la Gordt Dillié, bestuurslid Rotterdamse zaken van het Huurdersraad Vestia, werd afgelopen woensdag 'geïnterviewd' door leden van de gemeenteraadscommissie bouwen en wonen. De man uit Zuidwijk beantwoordde vragen over het sloopplan van de Tweebosbuurt. Hij mocht onder meer uitleggen waarom de Huurdersraad, die de belangen van de Vestia-huurders behartigt, goedkeuring verleent aan de sloop van zeshonderd woningen in dit deel van de Afrikaanderwijk. Een goedkeuring, die zonder de betrokken te hebben geraadpleegd, tot stand is gekomen. 

In Dagblad010 is al menigmaal gesignaleerd, dat de Huurdersraad de huurders uit de Tweebosbuurt in de steek heeft gelaten. En hun belangen verkwanselt.  

La Gordt Dillié voelde zich er woensdag niet lekker bij dat de aanvankelijke beslotenheid van de ontmoeting met de raadscommissie op het allerlaatste moment was ongedaan was gemaakt. Op verzoek van Leefbaar-raadslid Maarten Struijvenberg besloot de commissie daags tevoren, dat de zogenoemde informatieve sessie over het omstreden sloopplan openbaar zou zijn.

La Gordt Dillié, zo vertelde hij de belangstellende commissieleden, had dat liever anders gezien: "We zijn blij dat we hier vanavond kunnen zitten, maar het is wel een bijzondere situatie. We werken als bestuursleden veelal op de achtergrond om heel veel zaken voor onze huurders voor elkaar te krijgen en zijn niet gewend om het strijdtoneel op deze manier te betreden en helemaal niet in de setting zoals die vandaag is vastgesteld: openbaar en publiek. Het zal voor ons nog een opgave zijn". 

Dagblad010: "Kom, kom, niet zo schuchter, mijnheer La Gordt Dillié. U zou er goed aan doen om juist niet op achtergrond te werken. Maar op de voorgrond. Met een zo nauw mogelijk contact met uw huurders".

La Gordt Dillié ging op zijn manier natuurlijk ook in op de sloop van de Tweebosbuurt: "Een van onze belangrijkste dingen is het Tweebostraject, zoals wij dat noemen. Wij zijn daar al sinds 2014 mee bezig. De problematiek is ontstaan vanuit de Woonvisie. We hebben daarna vanuit de huurdersorganisaties een referendum georganiseerd en vervolgens staan we nu aan de vooravond van een groot project, de sloop van de Tweebosbuurt"..."Wij gaan ons er heel nadrukkelijk voor inzetten. We zijn in 2014 uitgenodigd door de gemeente Rotterdam om onze medewerking te verlenen aan het sociaal statuut".

Dagblad010: "U heeft zich slechts zijdelings beziggehouden met het organiseren van het referendum. Tegen de Woonvisie hebt u zich niet tot nauwelijks uitgesproken. Als u al sinds 2014 meewerkt aan het maken van een Sociaal Plan voor de Tweebosbuurt, is het toch wel vreemd dat de Huurdersraad de bewoners van die 599 woningen daar nooit bij betrokken heeft."

Nog zo'n losse flodder van La Gordt Dillié: "Het naar voren van de nieuwbouw van 130 sociale huurwoningen op het Emplacementsterrein vinden we heel belangrijk. Wij zijn ook erg voorstander van het neerzetten van verplaatsbare woningen, die je binnen drie maanden kunt realiseren. Ik heb begrepen dat er dezer dagen wordt gesproken over het bouwen van drieduizend extra woningen. Het Emplacementsterrein ligt al twintig jaar braak. Er hadden al lang tijdelijke woningen kunnen staan". 

Dagblad010: "Die 130 woningen eerder laten bouwen, is onmogelijk, vanwege te plegen bodemsanering. Dat hebt u zelf ook al gehoord van Vestia zelf. Vindt u het bouwen van die drieduizend tijdelijke woningen zo belangrijk, omdat, zoals u zegt, niemand meer een woning kan krijgen in Rotterdam? Nou, dat is dan een prima reden om niét akkoord te gaan met de sloop van die zeshonderd woningen in de Tweebosbuurt. Dat zal Vestia misschien niet aardig van u vinden, maar uw achterban in de Tweebosbuurt zal dat bijzonder waarderen."

Nogmaals La Gordt Dillié: "Als je dan echt woningen gaat slopen, vind ik dat je de bewoners beter moet begeleiden. Vanaf dag 1 heb ik gezegd, dat je moet zoeken naar oplossingen zodat mensen in Rotterdam een passende, vervangende woning krijgen. Dat is in het kort wat wij in onze zienswijze hebben neergeschreven." 

Dagblad010: "Uw woorden zijn moeilijk te rijmen met uw opvatting dat 'het algehele proces tot nu toe door Vestia zorgvuldig is georganiseerd'. In uw positie van Rotterdams bestuurslid van de Huurdersraad moet u bij uitstek weten, dat passende vervangende woonruimte in onvoldoende mate aanwezig is. Tenslotte een tip: ga zelf eens praten met de bewoners van de Tweebosbuurt om aan te horen wat zij van de werkwijze van de Huurdersraad en van Vestia vinden. Dan zal het u duidelijk worden dat uw zienswijze niet overeenkomt met hetgeen men in de Tweebosbuurt denkt over het sloopplan." 


De ontmoeting tussen raadscommissie en de Huurdersraad Vestia terugzien? Geen echte kijktipZie ook Tweebosbuurtnieuws 


 

 


Foto: Digitaal Dagblad