Huurdersraad onthield Tweebosbuurt info

mainImage
Huurdersraad onthield Tweebosbuurt info

De Huurdersraad Vestia heeft vorige week verzuimd om Wim Meewis en Frank van Daalen te informeren over de zienswijze over de Tweebosbuurt. 

Op de afgelopen zaterdag in Delft gehouden Huurdersdag kreeg Meewis van de Huurdersraad de gelegenheid om (eventjes) te protesteren tegen de sloop van de Tweebosbuurt. Hij kreeg er een spontaan applaus voor van de circa 200 aanwezige Vestia-huurders. 

Wat Meewis, Van Daalen en de applaudisserende huurders op dat moment echter niet wisten, was dat het bestuur van de Huurdersraad één dag eerder - vrijdag 3 november - een zienswijze had gemaakt met als strekking: We gaan akkoord met de sloop van de Tweebosbuurt, Vestia gaat uw gang maar! 

Het actiecomité Tweebosbuurt vindt de manier waarop de Huurdersraad de belangen van de Vestia-huurders in de Tweebosbuurt behartigt, ronduit stuitend. Men beschouwt de Huurdersraad als het schoothondje van woningcorporatie Vestia. 

Woensdagmiddag, 14 november,  bezoekt de gemeenteraadscommissie bouwen en wonen de Tweebosbuurt. Bij dit bezoek in de met sloop bedreigde wijk zullen de Rotterdamse bestuursleden van de Huurdersraad, naar verluidt, niet aanwezig zijn. 

Zij mogen wel woensdagavond komen opdraven om, op een bijeenkomst in het stadhuis, aan de gemeenteraadsleden uit te leggen waarom de Huurdersraad de sloop van de Tweebosbuurt een goede zaak vindt. Een meerderheid van de Rotterdamse politici vindt het prettig om zo’n verhaal aan te horen. 

Van een confrontatie tussen bewoners van de Tweebosbuurt en hun Huurdersraad zal het in dat avondgedeelte niet komen. Want de bewoners mogen ‘s avonds niet het woord voeren.

Zie ook Tweebosbuurtnieuws


| Foto: Digitaal Dagblad