Huurdersraad Vestia verandert van strategie

mainImage
Huurdersraad Vestia verandert van strategie

De Huurdersraad Vestia gaat op 21 november gebuikmaken van de mogelijkheid om zijn mening te geven over het sloopplan van de Tweebosbuurt. Dat gebeurt in de die dag te houden vergadering van de Rotterdamse gemeenteraadscommissie bouwen en wonen. 

Dat de Huurdersraad, die de belangen behartigt van alle Vestia-huurders, gebruikmaakt van de inspraakmogelijkheid op het stadhuis, is nieuws. Want tot voor kort wisten de bewoners van de Tweebosbuurt niet beter dan dat ‘hun’ Huurdersraad juist zou wachten tot de gemeenteraad een definitief besluit over de sloop zou hebben genomen. Dat standpunt verkondigde John la Gordt Dillié, bestuurslid van de Huurdersraad, op een voor de media besloten huurdersbijeenkomst in De Machinist in Delfshaven, op 20 september. De uitlatingen van La Gordt Dillié vielen in verkeerde aarde bij de bewoners van de met sloop bedreigde buurt. Ze riepen zelfs dat de Huurdersraad moest opstappen vanwege een gebrek aan steun aan de Tweebosbuurt. En een te afwachtende houding. 

Onduidelijk is waarom de Huurdersraad van mening is veranderd. La Gordt Dillié legt niet wat de reden daarvan is. Ook de bewoners van de Tweebosbuurt tasten in het duister over het hoe en waarom van de nieuwe ‘strategie’ van de Huurdersraad. 

Eerder deze week liet de huidige baas van de Huurdersraad, interim-voorzitter Roel Ram, nog weten dat de sloop van de Tweebosbuurt niet kan zolang er geen goed alternatief is voor de bewoners van de te slopen woningen. Maar Hagenaar Ram is hierop ijlings teruggekomen, nadat Rotterdammer La Gordt Dillié hier kennis van nam. Ram zou zijn boekje te buiten zijn gegaan door zich met Rotterdamse zaken bezig te houden. 

Ook de mededeling van Ram dat de Huurdersraad volgende week maandag zijn standpunt over het sloopplan op www.huurdersraadvestia.nl gaat publiceren, blijkt niet langer voor honderd procent stand te kunnen houden. Ram mailde daarover vandaag: “We zijn we nog in beraad of we op 5 november op de website van de Huurdersraad een persbericht of visie geven omtrent de Tweebosbuurt”.

Sinds burgemeester en wethouders op 3 juli instemden met het sloopplan, heeft de Huurdersraad verzuimd om de huurders in de Tweebosbuurt te laten weten wat hij daarvan vindt. Weliswaar heeft in juli enkele dagen een bericht gestaan op zijn website. Maar de Huurdersraad haalde dat er snel weer af. Om onduidelijke redenen. Het verwijderde bericht was, naar verluidt, geschreven door beleidsmedewerker Gerard Verspuij. Per 1 oktober is Verspuij, voorheen PvdA-raadslid in Den Haag, niet meer werkzaam voor de Huurdersraad. 

 

Zie Tweebosbuurtnieuws


Foto: Digitaal Dagblad