'Huurdersraad Vestia voor sloop'

mainImage
'Huurdersraad Vestia voor sloop'De lang verwachte ‘visie’ van de Huurdersraad Vestia over het sloopplan Tweebosbuurt is nog niet gepubliceerd op de website van deze raad, die de belangen van de Vestia-huurders zegt te behartigen. Maar slecht nieuws zit er aan te komen. 
Betrouwbare bronnen melden dat de Huurdersraad geen steun geeft aan de bewoners van de zeshonderd met sloop bedreigde woningen. Bestuurslid John la Gordt Dillié - een van de twee Rotterdammers in de Huurdersraad - zou, naar verluidt, er niets voor voelen om zich sterk te maken voor het behoud van de wijk. 
Gisteren had, zo was de planning, een ‘visie of persbericht’ gepubliceerd moeten worden op www.huurdersraadvestia.nl. Maar nieuwsgierige bewoners van de Tweebosbuurt, die al vier maanden wachten op duidelijkheid van hun Huurdersraad, werden opnieuw teleurgesteld. 
Communiceren met belangstellende media doet de Huurdersraad, net als woningcorporatie Vestia, niet meer. Wie wil weten hoe de Huurdersraad aankijkt tegen het binnen vijftien maanden afbreken van de Tweebosbuurt, zal dus niet anders kunnen doen dan het dagelijks bezoeken van de website van de Huurdersraad. 

| Foto: Digitaal Dagblad