Kurvers ruziet met corporaties

mainImage
Kurvers ruziet met corporaties

Wethouder Bas Kurvers heeft ruzie met de vijf grote woningcorporaties van Rotterdam. In de onderhandelingen over de prestatieafspraken 2019 eist de VVD-wethouder van de 'grote vijf' een miljoenenbedrag, dat zij zouden moeten investeren in de aanpak en het opkopen van verwaarloosde particuliere woningen. De betrokken woningcorporaties - Woonstad Rotterdam, Vestia, Havensteder, Woonbron en de SOR - piekeren daar niet over. 

Inmiddels hebben de huurdersorganisaties van de vijf corporaties aan Kurvers kenbaar gemaakt, dat het onwenselijk is dat de gemeente de 'sociale' verhuurders wil verplichten bij te dragen aan het oplossen van de problemen in de particuliere woningvoorraad. 

Uiterlijk in december moeten de prestatieafspraken, waarover gemeente met corporaties en huurdersorganisaties aan het praten is, klaar zijn. Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot dat die tijdslimiet niet wordt gehaald. 

In een uiterste geval ontstaat er zelfs een heus conflict. De bakkeleiende partijen kunnen dan de kwestie voorleggen aan de speciaal daarvoor in het leven geroepen geschillencommissie onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. 

Twee jaar geleden hadden de Rotterdamse corporaties ook al een conflict met de gemeente. Toenmalig wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) wilde toen in de Woonvisie opnemen dat Woonstad, Vestia, Woonbron en Havensteder elk jaarlijks vijf miljoen zouden investeren in particulier bezit op Zuid. Het conflict van destijds werd glansrijk gewonnen door de corporaties. Schneider kwam zonder morren terug op zijn plan. 

Kurvers hult zich dezer dagen in stilzwijgen over de huidige ruzie. De correspondentie tussen de kemphanen is niet openbaar. "Voor zo ver ik het nu kan overzien maken we die brieven niet openbaar, omdat het onderdeel is van de onderhandelingen rondom de prestatieafspraken", aldus Kurvers' woordvoerder Theo Breimer. 

Bij de gemeente is half september een WOB-verzoek ingediend om inzage te krijgen in de biedingen van een van de betrokken corporaties. Dit met de bedoeling om wat transparantie mogelijk te maken over de wijze waarop in Rotterdam prestatieafspraken tot stand komen. De uiterlijke termijn voor behandeling van dit verzoek is ruim twee weken overschreden. 


Foto: Digitaal Dagblad