Provincie helpt Rotterdam bij de bouw

mainImage
Provincie helpt Rotterdam bij de bouw

Rotterdam gaat de komende jaren 18.000 woningen bouwen en de provincie Zuid Holland gaat daar financieel bij helpen.
Die hulp is opgenomen in het zogenaamde Actieplan Woningbouw. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook om mankracht.
Het stadsbestuur van Rotterdam heeft raadslid Verheij van de VVD, die vorige maand naar de medewerking van de provincie heeft gevraagd, geantwoord ‘’dat Zuid Holland een team zal oprichten dat snel is in te schakelen in geval van capaciteitsproblemen of specifieke knelpunten. Ook wordt er nagedacht welke projecten in aanmerking kunnen komen en op welke manier het financieel instrumentarium wordt ingezet.’’

Rotterdam is al gestart met het inventariseren van de planvoorraad, het uitbreiden van de ambtelijke capaciteit en de financieringsvraagstukken. Deze onderwerpen komen aan bod in de vervolggesprekken met de provincie Zuid-Holland. Om die reden vindt wethouder Bas Kurvers het nog te vroeg om in te schatten met welk bedrag Zuid Holland op de proppen komt.


| Foto: Digitaal Dagblad