Dagblad010 | Rotterdam ruziet met Woonbron

Rotterdam ruziet met Woonbron

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeente Rotterdam eist van Woonbron een miljoenenbedrag voor de aanpak van probleemwijken op Zuid. Aangezien de woningcorporatie dit weigert, start wethouder Kurvers een procedure tegen Woonbron. Dat gebeurt bij de - voluit - adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. Deze doet een bindend advies aan de minister.

Medio volgend jaar zal dan bekend zijn, of Woonbron al dan niet verplicht wordt om een bedrag van naar verluidt vijf miljoen euro te moeten afstaan aan het opkopen dan wel opknappen van slecht onderhouden panden van particuliere eigenaren. 

In de vandaag gepubliceerde prestatieafspraken tussen gemeente en Woonbron erkennen beide partijen dat een uitspraak van de geschillencommissie verregaande consequenties kan hebben. "Indien het geschil in het nadeel van Woonbron wordt beslecht, heeft dit verregaande financiële consequenties voor Woonbron", staat in dat gistermiddag ondertekende document.

Het geschil met Woonbron ziet de gemeente als een soort proefproces. Wint de gemeente, dan zullen ook andere corporaties de komende jaren met miljoenen voor Zuid over de brug moeten komen. 


Zie ook Kurvers eist miljoenen


Foto: Digitaal Dagblad