RVO verstrekt lijst subsidies Tweebosbuurt

5 November 2018, 19:37 uur
Bouw & Wonen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst vrijgegeven met informatie over hoeveel subsidie woningcorporatie Vestia krijgt voor de sloop, renovatie en herbouw van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Het gaat om de aanmeldingen voor een vermindering van de verhuurderheffing.

De aanmeldingen moesten worden gedaan per huisnummer. Om die reden is de lijst nogal lang.

Volgens de gegevens van de RVO gaat het om 535 te slopen woningen.  Voor elk € 25.000 subsidie. Aanmeldingen zijn eind juni 2018 in behandeling genomen.

Voorts vallen 90 'grootschalig te verbouwen' woningen in de prijzen.

Van die 90 woningen staan er 26 in de Martinus Steijnstraat, huisnummers 14 tot en met 34. Eind maart 2017 kende de RVO een vermindering van de verhuurderheffing toe van € 15.000.

De andere 64 'grootschalig te verbouwen' woningen staan in het blok De la Reystraat, Putselaan en Christiaan de Wetstraat. Per woning zal dat Vestia een subsidie van € 25.000 gaan opleveren.

Voor de 130 sociale huurwoningen in een te realiseren flatgebouw op het Emplacementsterrein ontvangt Vestia eveneens een vermindering van de verhuurderheffing van € 25.000 per woning. Voorlopige investeringsverklaring is op 11 april 2018 afgegeven door de RVO.

Eind september liet de RVO nog weten dat Vestia in het gebied begrensd door Paul Krugerstraat, Pretorialaan, Putselaan en Hilledijk 1550 huisnummers zou hebben aangemeld voor een vermindering van de verhuurderheffing. De nu vrijgeven lijst van aangemelde woningen vermeldt beduidend minder huisnummers.

Het aantal (535) te slopen woningen, waarvoor subsidie van de RVO klaar ligt, is lager dan de 599 te slopen woningen, waarvan Vestia melding maakt in haar sociaal plan Tweebosbuurt.

Zie ook Tweebosbuurtnieuws