Sloop Tweebosbuurt is definitief

29 November 2018, 15:42 uur
Bouw & Wonen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeenteraad van Rotterdam heeft, zoals verwacht, ingestemd met de sloop van de Tweebosbuurt. Er gaan 599 goedkope woningen tegen de grond. Daarvoor in de plaats komen 244 duurdere koop- en huurwoningen. Naast de buurt, op het Emplacementsterrein, komt een flat met 130 sociale huurwoningen met huren van 590 tot 710 euro.

De strijd van de bewoners tegen het omstreden sloopplan heeft geen succes gehad. Coalitiepartijen VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en CU/SGP juichen de sloop toe. Ook de complete fractie van Leefbaar Rotterdam (elf zetels) stemde in, zonder daarbij een duidelijke uitleg te geven waarom het laten verdwijnen van de Tweebosbuurt wenselijk zou zijn. Raadslid Maarten Struijvenberg beperkte zich tot het schrobberen van PvdA en GroenLinks, die vóór de raadsverkiezingen van 21 maart nog onomwonden verkondigden dat het slopen van sociale huurwoningen geen goede zaak is.
Als pleister op de wonde nam de gemeenteraad een motie aan, waarin burgemeester en wethouders wordt verzocht dat 'bewoners die hebben aangegeven in of rondom de Afrikaanderwijk terug willen te keren"..."direct bemiddeld worden bij het vinden van een passende woning in de Afrikaanderwijk". Onduidelijk is of de bewoners daar rechten aan kunnen ontlenen.
Ook vindt de gemeenteraad dat mensen uit de Tweebosbuurt een extra verhuiskostenvergoeding van 500 euro moeten krijgen als zij naar een van de 130 woningen in de te bouwen flat willen verhuizen.

De manier waarop het sloopplan is voorbereid en gepresenteerd en de wijze waarop ertoe is besloten, biedt bewoners van andere aspirant-sloopwijken, zoals Schiebroek Zuid, weinig waarborgen dat de gemeente met hen zorgvuldiger zal omgaan.

PS GroenLinks-raadslid Stephan Leewis stemde niet mee. Zijn ouders wonen in de Tweebosbuurt, in een woning, waarvan de sloop sinds een half uur vast staat.

 

Zie ook Tweebosbuurtnieuws