'Sloopadvies' gunstig voor Vestia-directie

mainImage
'Sloopadvies' gunstig voor Vestia-directieDe Huurdersraad Vestia heeft vandaag zijn lang verwachte ‘visie of persbericht’ over de Tweebosbuurt gepubliceerd. Het gaat om een zienswijze. Pas op 19 oktober vroeg Vestia aan de Huurdersraad om iets op te schrijven over het omstreden sloopplan, dat de bewoners van de Tweebosbuurt  al sinds 9 juli verontrust. 
Kort samengevat vindt de Huurdersraad het volgende: 
De sloop van de zeshonderd goedkope huurwoningen mag doorgaan.
Er mogen 244 dure woningen voor in de plaats terugkomen. 
Een nog te bouwen flat van 130 sociale huurwoningen op het Emplacementsterrein moet worden toegewezen aan de bewoners van de Tweebosbuurt (deze is pas klaar op z’n vroegst eind 2020, red.) Voorkomen moet worden dat men twee keer moet verhuizen. 
En niemand moet worden gedwongen naar een randgemeente te verhuizen. 

Directeur Arjan Schakenbos is door de Huurdersraad in de gelegenheid gesteld om op zijn beurt een reactie geven op de zienswijze van 2 november. 
Dat deed hij gisteren. 

De Vestia-directeur laat weten dat hij het verhaal van de Huurdersraad 'ter harte neemt' en 'voor kennisgeving aanneemt'. 

Concreter is hij ten aanzien van de bouw van de flat op het Emplacementsterrein. “Helaas kunnen bewoners niet in een keer doorverhuizen naar de nieuwbouw”, aldus Schakenbos, die stelt graag te zien dat het flatgebouw zo snel mogelijk wordt gebouwd.
Een meerderheid van de bewoners van de Tweebosbuurt voelt zich door zowel hun corporatie als hun Huurdersraad in de steek gelaten. Hun enige zekerheid is dat ze - nadat hun woningen gesloopt zijn - in een duurder en kleiner huis terecht zullen komen. Aangezien de bewoners zich niet zomaar uit hun huis laten zetten, zullen juridische procedures uitsluitsel moeten geven over het lot van de mensen uit de Tweebosbuurt. 


Zie ook Tweebosbuurtnieuws

| Foto: Digitaal Dagblad