Smeetsland Noord ligt nog steeds braak

mainImage
Smeetsland Noord ligt nog steeds braak

Hoe lang blijft Smeetsland Noord nog braakliggen? De gemeente maakte over de programmering van de bebouwing van dit terrein vorig jaar prestatieafspraken met Havensteder.
Er zou ruimte zijn voor 263 tot 290 woningen, waarvan 100 met huren onder de 710 euro.
In de vorige week gepubliceerde prestatieafspraken 2019 staat niets meer over Smeetsland Noord.
Een paar vragen aan wethouder Bas Kurvers.
Is er al een marktuitvraag door Havensteder georganiseerd op basis waarvan dit gebied ontwikkeld kan worden?
Zo ja, wat heeft dit opgeleverd? Zo nee, wanneer gaat dat gebeuren? Is in te schatten wanneer met bouwwerkzaamheden op Smeetsland Noord kan worden gestart?

Kurvers' woordvoerder Theo Breimer: "Dit zijn vragen voor Havensteder. Ik kan ze niet voor u beantwoorden".

Klopt het dat de gemeente op dit moment niet weet hoe het staat met het nakomen van die afspraken van vorig jaar? Heeft de gemeente niet de plicht om zich ervan te vergewissen of gemaakte afspraken worden nagekomen?

Reactie van Breimer: "U begrijpt het niet goed, dat is niet erg, zaken zijn soms wat ingewikkeld. De gemeente doet geen uitspraken over ontwikkelingen van andere partijen. Dat is voorbehouden aan de partijen die ontwikkelen".

Update: IJsselmondenieuws meldde vorige week dat de bouw start in 2021.

 


| Foto: Digitaal Dagblad