Unicum: Vestia praat over Tweebos

mainImage
Unicum: Vestia praat over TweebosWie was de geestelijk vader van het sloopplan van de Tweebosbuurt? Klopt het dat Vestia eigenlijk niet wilde slopen? Maar ertoe gedwongen werd? Dat de gemeente Vestia het mes op de keel zette?

Deze vragen stelde burgerraadslid Jaap Rozema (Partij voor de Dieren) afgelopen woensdag aan Vestia-topman Robert Straver (foto). Het gebeurde in het stadhuis aan de Coolsingel. Tijdens een gesprek tussen Vestia en de gemeenteraadscommissie bouwen en wonen. Een unieke gebeurtenis. Want Vestia praat al een tijdje niet meer met de media of andere belangstellenden over de Tweebosbuurt.
Het antwoord van Straver:  "Ik overtreed niet graag de wet. En de wet is heel duidelijk. De gemeente maakt een Woonvisie en vraagt de corporaties daar naar redelijkheid aan bij te dragen. Sterker nog, als wij dat niet zouden doen dan worden we voor een commissie geroepen en hebben we een groot probleem. De gemeente heeft heel veel instrumenten om de corporaties op allerlei manieren dingen te vragen en zelfs te dwingen tot bepaalde zaken. Dat moet wel altijd gebeuren binnen de redelijkheid van financiële continuïteit. Je mag als corporatie daar ook bezwaar tegen maken. Maar de gemeente heeft echt wel een hele belangrijke rol". 


Tegengas van Dagblad010: "U verschuilt zich achter de Woonvisie, mijnheer Straver. Tegen de Woonvisie heeft Vestia nooit geprotesteerd. Dat had u wel moeten doen. U had daarmee kunnen voorkomen dat wijken met goedkope huurwoningen, zoals in de Tweebosbuurt, gesloopt dreigen te worden. Om plaats te maken voor duurdere woningen. Door lijdzaam de Woonvisie te volgen doet u niet meer dat waarvoor Vestia ooit is opgericht. Het verzorgen van betaalbare huisvesting, die voor iedereen betaalbaar is". Straver gaf Rozema nog een kleine 'toegift' en zei: "Het tweede goede nieuws van de Woningwet is dat tegenwoordig ook huurdersorganisaties aan tafel zitten. Zij worden er actief bij betrokken om mee te denken. Dat gebeurt overigens vooral in de cyclus van prestatieafspraken. Deze opgave (sloopplan Tweebosbuurt) zat ook heel prominent in de prestatieafspraken, die we vorig jaar hebben gemaakt". Tegengas van Dagblad010: "Huurdersorganisaties mogen dan weliswaar meepraten over de prestatieafspraken. Maar hun rol is beperkt. De Huurdersraad Vestia - nog geen eens de zwakste huurdersorganisatie in Rotterdam - wordt door de Tweebosbuurt het schoothondje van tante Vestia genoemd. Niet ten onrechte. Want van verzet tegen het sloopplan door de Huurdersraad is nooit sprake geweest. En, mijnheer Straver, met uw opmerking dat het sloopplan Tweebosbuurt heel prominent in de prestatieafspraken van vorig jaar zat, maakt u zichzelf ronduit belachelijk. Het gaat om dit citaat uit die afspraken 'Vestia is voornemens een start te maken met de gebiedsontwikkeling Tweebos in de Afrikaanderwijk'. Als u dat een prominente aankondiging noemt van het slopen van zeshonderd woningen in de Tweebosbuurt, dan tast dat uw geloofwaardigheid aan. Ik kan me overigens wel voorstellen dat u niet meer met de pers wilt praten". * Adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken WoningwetDe ontmoeting tussen raadscommissie en Vestia terugzien? Geen echte kijktipZie ook Tweebosbuurtnieuws Foto: Digitaal Dagblad