Vestia 'getipt' over sloopbesluit

mainImage
Vestia 'getipt' over sloopbesluit

Een paar vragen aan VVD-wethouder Bas Kurvers over de Tweebosbuurt. Ze gaan over de chronologie van het klaarstomen van de ‘transformatie’ van dit deel van de Afrikaanderwijk. Het ene antwoord is wat openhartiger dan het andere...

Sinds wanneer weet u dat Vestia honderden woningen wil gaan slopen in de Tweebosbuurt?

Kurvers' woordvoerder Theo Breimer reageert: "Het college van B&W heeft de samenwerkingsovereenkomst transformatie Tweebosbuurt op 3 juli 2018 vastgesteld en op dat moment besloten deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Wethouder Kurvers is geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 5 juli. Hij heeft pas een week later kennisgenomen van de plannen voor vernieuwing in de Tweebosbuurt."

Op welke datum hebt u met Vestia de ‘samenwerkingsovereenkomst transformatie Tweebosbuurt’ gesloten?

"De samenwerkingsovereenkomst is door het college van B&W vastgesteld op 3 juli 2018, maar zal pas definitief gesloten worden als de gemeenteraad deze heeft goedgekeurd."

Kunt u inzage verstrekken  in de verslagen die zijn gemaakt van de met Vestia gevoerde voorbereidende gesprekken, die hebben geleid tot deze overeenkomst?

"Nee."

Wanneer en op wat voor wijze hebt u Vestia geïnformeerd dat u op 3 juli 2018 het sloopplan zou agenderen? Kunt u inzage te geven in deze kennisgeving?

"Vestia is per e-mail geïnformeerd over agendering op 21 juni 2018. U krijgt geen inzage in deze kennisgeving."

 

Zie ook Tweebosbuurtnieuws


| Foto: Digitaal Dagblad