Vestia wil 'aan de slag' met Schiebroek Zuid

mainImage
Vestia wil 'aan de slag' met Schiebroek Zuid

Schiebroek Zuid, ruim 1000 huurwoningen, is een van de gedoodverfde kandidaten in Rotterdam om gesloopt te worden. Huisbaas Vestia heeft echter niet alleen deze wijk in het vizier. Er zijn nog vier 'slooptargets' op Zuid.
De vorige week verschenen prestatieafspraken 2019 geven daarover enige uitleg. Gaat om wat er komend jaar moet gaan gebeuren. "Gemeente en Vestia zijn in gesprek over de wijken (CBS-buurt) Oud Charlois, Groot IJsselmonde, Afrikaanderwijk, Zuidwijk en Schiebroek. In deze wijken is een grote concentratie corporatiewoningen in het sociale (basis) segment en te weinig ruimte voor middeldure en dure segmenten".
En onder het kopje 'Planvorming 2019' is te lezen:
"1. Integrale gebiedsontwikkeling Schiebroek Zuid, betreft ca 1.000 woningen 2020-2035. Start uitvoering gefaseerde aanpak 2020; planvorming in voorbereiding 2018-2019.
In Schiebroek Zuid wil Vestia aan de slag aan de hand van een samen met de gemeente opgestelde gebiedsvisie, die een globaal kader vormt voor de (ruimtelijke) ontwikkelingen die we voor ogen hebben. Het beschrijft de ambities en plannen voor de toekomst van het gebied en de maatregelen die nodig zijn om de wijk, gevarieerder, meer verscheiden, veiliger en vitaler te maken met aantrekkelijke woonmilieus voor diverse doelgroepen".
Daaraan nog toevoegend:
"2. Gemeente en Vestia werken samen aan de uitwerking van de gebiedsvisie Schiebroek Zuid, de beoogde mix en het woningbouwprogramma (haalbaar voor Vestia)".

Dat in bovenstaande citaten uit Vestia's prestatieafspraken het woord 'sloop' niet voorkomt, is voor de bewoners van Schiebroek Zuid geen reden om te denken dat hun woningen gewoon zullen blijven staan.
Vestia-huurders uit de Tweebosbuurt kunnen daarover meepraten. Bewoners van deze sloopbuurt lazen vorig jaar de prestatieafspraken 2018. Vestia kondigde daarin - naar eigen zeggen 'heel prominent' - aan dat er 599 woningen gesloopt gingen worden in de Tweebosbuurt. Voor die 'heel prominente' mededeling had Vestia aan één zin genoeg: "Vestia is voornemens een start te maken met de gebiedsontwikkeling Tweebos in de Afrikaanderwijk". Inmiddels heeft men in de Tweebosbuurt van dat voornemen het een en ander kunnen merken...


Foto: Digitaal Dagblad