Vestia zegt huur Tweebosbuurt op

mainImage
Vestia zegt huur Tweebosbuurt op

Bewoners van de Tweebosbuurt hebben de brief ontvangen, waarin woningcorporatie Vestia aankondigt dat ze weg moeten vanwege de geplande sloop van 599 woningen in dit deel van de Afrikaanderwijk. Een handtekening van elke huurder eist Vestia. Zo niet dan ziet de woningcorporatie zich ‘helaas’ genoodzaakt om juridische stappen te nemen.

De op 2 januari verstuurde brief was al eerder aangekondigd. Hij komt niettemin hard aan. Lees maar mee:
“Vestia zegt hierbij tegen 1 januari 2020 de huurovereenkomst met u op. Deze opzegging vindt plaats op de grond dringend eigen gebruik. Vestia heeft de door u gehuurde woning dringend nodig voor eigen gebruik, nu het vernieuwingsproject van de Tweebosbuurt met zich meebrengt dat de door u gehuurde woning wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarom kunnen wij de huurovereenkomst met u niet voortzetten”.
“In 2018 hebben wij alle bewoners van de Tweebosbuurt uitgenodigd voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek bespreken wij het Sociaal Plan en uw woonwensen. Daaropvolgend vragen wij uw urgentieverklaring aan. Bewoners die urgent zijn, kunnen tot 1 januari 2020 gebruikmaken van deze urgentie. U krijgt met deze urgentie voorrang op woningen die worden aangeboden op Woonnet Rijnmond. ls er nog geen medewerker van Vestia bij u thuis geweest?Maak dan zo snel mogelijk een afspraak hiervoor”.
“Als uw huurovereenkomst eindigt op basis van de voornoemde opzegging, heeft u recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van € 5.993,- (prijspeil 16 februari 2018). Wij betalen deze tegemoetkoming in twee termijnen uit. De eerste termijn € 4.000,- direct na beëindiging van uw huurovereenkomst en de tweede termijn € 1.993,- na oplevering van uw woning”.
“Als u niet toestemt in de beëindiging van de huurovereenkomst, zien wij ons helaas genoodzaakt in een gerechtelijke procedure de rechter een tijdstip te laten vaststellen waarop de huurovereenkomst eindigt en de woning moet worden ontruimd”.

‘Trap er niet in’
Het actiecomité Tweebosbuurt ontraadt de aangeschreven bewoners om een handtekening te zetten. “Als je tekent zeg je al je rechten op, dus trap er niet in. Binnenkort weer voorlichting door de advocaten”, aldus Menno Janssen van het actiecomité.

Huurders, die een advocaat willen inschakelen, moeten er rekening mee houden, dat hier kosten aan verbonden zijn. Voor bijstandsgerechtigden zouden deze kosten uitkomen op 43 euro. Voor de overige Tweebosbuurters bedragen de aanvangskosten, naar verluidt, tussen de 400 en 700 euro.


Foto: Digitaal Dagblad