Ronald Buijt, fractieleider van Leefbaar Rotterdam tijdens de vorige coalitie, heeft op persoonlijke titel het voortouw genomen voor een debat over het klimaatakkoord. Hij is er niet op tegen, ook niet uit op een welles-nietes discussie, het gaat hem vooral om democratische inspraak als burger bij de grootste Nederlandse financiële operatie ooit en wil in elk geval ook de ongekende risico’s in de spotlights.

”Het vorige maand door Nijpels, Wiebes en Samsom gepresenteerde klimaatakkoord zal honderden miljoenen gaan kosten en de economische groei voor jaren beperken. De werkelijke kosten zijn veel hoger dan voor welk ander project ooit in de geschiedenis van Nederland”, laat hij per twitter weten onder de kop BELANGRIJKE OPROEP.

”Ook ons landschap zal ingrijpend en permanent veranderen. De kans dat het klimaatakkoord daadwerkelijk haar doelstelling zal halen, is evenwel nihil. Sinds 1990 zijn er al zes energienota’s geweest, die meer dan 20 miljard gekost hebben, maar weinig opleverden.”

Buijt herinnert Rotterdam eraan dat ”er geen kiezer is geweest die ja of nee tegen dit akkoord heeft gezegd. Voor Nederlandse huishoudens was aan de klimaattafels geen plaats. De huishoudens zullen, linksom of rechtsom, uiteindelijk wel opdraaien voor deze gigantisch kosten. Daarom: iedereen met idëeen verzoek ik daarom contact met mij op te nemen.”

Print Friendly, PDF & Email