De burgemeesters in Nederland verzetten zich met hand en tand tegen de mogelijkheid dat ze niet meer door de Kroon worden benoemd, maar door de gemeenteraad of rechtstreeks door burgers worden gekozen. De kans dat bij die wijziging de zittende burgervaders herkozen worden zal in veel gevallen zo groot niet zijn, omdat de ergernis bij burgers het altijd wint van de tevredenheid.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil dus al niet dat de huidige aanstellingswijze van burgemeesters uit de Grondwet wordt gehaald. De NGB roept de Eerste Kamer dan ook op om niet in stemmen met het wetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester.

‘’In de huidige positie en aanstellingswijze van de burgemeester is noch sprake van een democratisch tekort, noch van een legitimiteitstekort’’, stelt het NGB in een position paper aan de Eerste Kamer. ‘’Juist vanwege de onafhankelijke, boven de partijen staande positie vervult de burgemeester belangrijke functies in de lokale samenleving en in het lokaal bestuur. Er is grote waardering voor en vertrouwen in deze niet gepolitiseerde functie.’’

‘’Ondanks eerdere verzoeken vanuit de Eerste en Tweede Kamer en toezeggingen van de minister van Binnenlandse Zaken ontbreekt een gedegen analyse en consistente visie op het lokaal bestuur’’, vinden ze. ‘’Het huidige benoemingsproces is evenwichtig en democratisch.’’

 

 

Print Friendly, PDF & Email