Langzaam maar zeker groeit het protest tegen de steeds groter wordende invloed van president Erdogan op het leefpatroon van de Turken in Nederland.
Raadslid Christine Eskens van het CDA in Rotterdam heeft het voortouw genomen voor een debat in september wanneer de gemeenteraad voor het eerst bijeen komt. Ze noemt de aankondiging van de door de Turke regering gesponsorde zondagscholen (voor extra Turkse les) ”een zorgelijke ontwikkeling.”
Ze kreeg de VVD maar wat graag aan haar zijde mee.

Vanavond meldde Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf: ”Wij staan ook op de lijst van debataanvragers. Vergeten, jongens?”

Aanvankelijk leek het erop dat de coalitie eensgezind was toen er voor ’t eerst over bijscholing van Turkse kinderen gesproken werd. D’66 was er zelfs laaiend enthousiast over en kreeg naar verwachting de Partij van de Arbeid en GroenLinks vlotjes mee. Maar in die eensgezindheid is nu toch een kentering gekomen. Bovendien een behoorlijke, omdat de basis hiervoor is gelegd door CDA-raadslid Eskens die – als het om principiële zaken gaat – normaliter in zo’n debat behoorlijke veren kan wegblazen en moeilijk van haar stuk is te krijgen.

De kwestie gaat om jonge Turken in het buitenland die in het weekend in Rotterdam vijf uur Turkse les krijgen. Het gaat om twee uur taalles en drie uur geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst. De Turkse overheid financiert de lessen en wil daarmee de banden met het vaderland versterken. ”Maar dit moeten we in Rotterdam, waar de spanningen als gevolg van Turkse inmenging nog steeds voelbaar zijn, niet hebben”, zegt Eskes.

Het ministerie van Sociale Zaken kent de plannen en ziet er geen probleem in, tenzij de lessen een politieke lading krijgen.

Print Friendly, PDF & Email