Christine Eskes, raadslid van het CDA, wil van bouwwethouder Bas Kurvers weten of er in Rotterdam sprake is van een beperkte inschrijving voor de aanbesteding van nieuwbouw- of renovatieprojecten van onderwijshuisvesting. En ook of er een opwaartse prijsdruk zichtbaar is.

De vragen van Eskes zijn gebaseerd op haar vrees dat Rotterdam op achterstand zou kunnen komen bij de realisatie van de ambitieuze plannen voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen met de daaraan gekoppelde duurzaamheidseisen en daarmee het eerder al gesignaleerde slechte voorbeeld in Amsterdam zou gaan volgen.

Essentieel vindt ze de wetenschap of Rotterdam zich tegen deze tendens kan wapenen en welke maatregelen hiervoor noodzakelijk zijn.

Print Friendly, PDF & Email