“Als nieuws koopwaar is geworden en slecht nieuws meer oplevert, dan moeten we niet gek opkijken dat ontevredenheid en boosheid groter worden dan ze in werkelijkheid zijn.” Dat zei Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, gisteren in zijn nieuwjaarsrede.

Smit vindt dat de zorgen en angsten van mensen bestaan, maar in politiek en media de boventoon zijn gaan voeren. “Dit vertekent de werkelijkheid, waarin heel veel juist goed gaat, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau vorige maand constateerde.” Volgens Smit zijn de Nederlanders anno 2018 net zo tevreden als twintig jaar geleden. “Het grote verschil met de jaren negentig is de mate waarin politiek en media aandacht besteden aan de zorgen en angsten van mensen.”

De CdK verwacht dat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart de tegenstellingen in ons land weer zullen worden uitvergroot. In zijn nieuwjaarstoespraak pleit hij voor minder polarisatie, waarbij hij wijst op de grote verantwoordelijkheid van politiek en pers bij het bewaren en bewaken van de democratische rechtstaat.

“Een democratische rechtstaat als de onze is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers, zoals integer en betrouwbaar bestuur. Daar moeten mensen zitten die staan voor de goede zaak en zelf geen loopje met de waarheid nemen. Geen heiligen, maar stevige en betrouwbare mensen. Een andere belangrijke pijler is de pers die de vrijheid moet hebben om bestuur en politiek kritisch te volgen. Maar als dat doorslaat in snelle journalistiek die er à priori vanuit gaat dat de bestuurder of politicus niet deugt, dan maakt ze stemming in plaats van informatie te leveren waarop ik als burger zelf mijn oordeel kan vormen.”

(Jaap Smit tijdens zijn nieuwjaarsrede; foto: Provincie Zuid-Holland)

Print Friendly, PDF & Email