De coalitie steekt nu al middelvinger op naar 49%

10 November 2018, 17:22 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Als door een wesp gestoken springt meneer Karremans van de VVD op “dus het maken van 50 moties en 100 schriftelijke vragen is uw doel? Hoeveel moties zijn er eigenlijk aangenomen?”
En ook mevrouw Roest van Groen Links doet een duit in het zakje: “Als u wat minder vragen stelt kunnen de ambtenaren eindelijk aan het werk.”

Te triest voor woorden om te zien dat de coalitie met dit soort interrupties laat zien dat ze alleen bezig is met het bevestigen van de eigen macht in plaats van bezig te zijn met Rotterdam en haar inwoners. De door de meneer Karremans ontvangen geuzentitel van papierwerkkoningin zal ik zeker met trots uit deze begrotingsbehandeling meenemen. Ik vrees echter dat dit ook het enige zal zijn wat ik mee mag nemen uit deze eerste bespreking van het gemeentebeleid voor de komende vier jaar.

Uiteraard zijn die minstens 50 moties en die meer dan 100 schriftelijke vragen bij dit coalitieakkoord niet gesteld voor de werkverschaffing van deze overdadige hoeveelheid van 10 wethouders. Nee al dat papierwerk is verricht om recht te doen aan een inbreng in een raad die qua samenstelling met 51% coalitie (23 zetels) en 49% oppositie (22 zetels) juist een enorme inzet van uitdrukkelijk die oppositie vraagt. Bijna de helft van de Rotterdamse bevolking wordt tenslotte door de oppositie in de Rotterdamse raad vertegenwoordigd.

Hoe jammer maar vooral ook pijnlijk is het daarom om te zien dat de fractievoorzitter van de VVD zo supertrots is dat het antwoord op zijn vraag ‘hoeveel moties zijn er aangenomen?’ 'op wat kruimelwerk na nul' is. Daarmee laat de VVD zien dat ze niet aan het werk is voor de stad maar dat de VVD alleen voor de eigen positie in het bestuur gaat. Wat de liberalen trouwens van de PvdA hebben geleerd.

Extra jammer, want het is verder een charmante zakenjongen die meneer Karremans.

Maar ondertussen zegt hij wel - samen met deze coalitie - dat de voorstellen en ideeën waar 49% van de inwoners voor gestemd heeft er niet toe doen en dus niet mee tellen in deze collegeperiode. Daarmee steek je als coalitie dus gewoonweg een hele stevige middelvinger op naar de helft van onze Rotterdamse bevolking.

Behoorlijk arrogant maar erger nog erg ondemocratisch van deze coalitie van VVD, GL, D66, PvdA, CDA en CU/SGP. De macht van 51% in het college gaat boven ons democratisch politieke systeem waar in een scheiding tussen bestuur en volksvertegenwoordigers is voorzien. Als je dat als coalitie niet begrijpt kan het alleen maar betekenen dat dit college de resterende 3,5 jaar door de oppositie bedolven zal worden onder moties, amendementen, vragen, initiatieven. Niet als doel op zich maar met het doel om deze coalitie over 3,5 jaar volledig vleugellam te maken.