Dagblad010 | Nog net op tijd voor een beter Nieuw Kralingen

Nog net op tijd voor een beter Nieuw Kralingen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeenteraad van Rotterdam doet er goed aan donderdag 14 juni te besluiten om meer sociale huurwoningen te laten bouwen in Nieuw Kralingen. Het voorstel van de binnenkort afscheidnemende wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) is dat van de 800 woningen, die zijn gepland in deze prestigieuze nieuwe woonwijk in het Kralingse Bos, tien procent in de sociale sector moet worden gerealiseerd. Er zouden 80 huurwoningen van circa 700 euro per maand dienen te komen, vindt Simons. Woningen, die louter bedoeld zijn voor ouderen.

Aan de vooravond van de komst van een nieuw - en volgens sommigen ‘links’ - college van burgemeester en tien wethouders lijkt het logisch dat die tien procent minimaal wordt verdubbeld. De samenwerking tussen VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en CU/SGP gaat voor de komende vier jaar uit van het jaarlijks bouwen van 4500 woningen. Daarbij moet sprake zijn van een evenwichtige spreiding. Twintig procent moet ‘sociaal basis’ zijn. Dat betekent huurprijzen van minder dan 711 euro en koopprijzen van onder de 220.000 euro. Een deel daarvan zelfs nog goedkoper: minder dan 640 euro huur en onder de 180.000 euro koop.

Als je ziet wat er dezer dagen aan nieuwbouw in Rotterdam bijkomt, dan weet je dat het met de bouw van dure woningen wel snor zit. De goedkopere sector loopt echter ver achter. Negenhonderd (= 20 % van 4500) sociale woningen per jaar erbij? Dat haalt de stad bij lange na niet.

De gebiedsvisie Nieuw Kralingen biedt de mogelijkheid om het tij enigszins te keren. Niet alleen ten gunste van de goedkoopste sector, maar ook van het middensegment met huren tussen 711 en 1000 euro en koopprijzen tot 265.000 euro. 

Deze column zou nog veel uitgebreider kunnen zijn. Een fluitje van een cent is het om de lezer met cijfers, aantallen etcetera te overladen. Maar dat is nergens voor nodig.
Om een lang verhaal kort te maken: als de gemeenteraad overmorgen onverhoopt akkoord gaat met Simons’ gebiedsvisie voor Nieuw Kralingen, dan komt er een even mooie als peperdure woonwijk, die haaks staat op een evenwichtige spreiding van in deze nieuwe collegeperiode te bouwen woningen. Een nieuw links college van burgemeester en tien wethouders zal daar zeker niet álle Rotterdammers een plezier mee doen.

Des te beter is het dat de nog maar kort geleden gekozen nieuwe gemeenteraad kiest voor meer betaalbare woningen in het Kralingse Bos. Want op een woonwijk met 80 procent koopwoningen van 400.000 euro tot 1,2 miljoen of zelfs ver daarboven zit de Rotterdammer niet te wachten. Echt niet.


Foto: Digitaal Dagblad