Waarom geen Tweebosreferendum?

mainImage
Waarom geen Tweebosreferendum?De ene partij wil een referendum over Zwarte Pieten. Maar er zijn betere onderwerpen te bedenken.

Over de Tweebosbuurt een stadsreferendum houden? Waarom niet? Zijn de Rotterdammers het eens met de gemeenteraad, die morgen het omstreden sloopbesluit gaat goedkeuren? 
Vinden alle stemgerechtigde Rotterdammers het normaal dat zeshonderd huishoudens uit de Tweebosbuurt moeten verhuizen om plaats te maken voor 244 duurdere, voor hen onbetaalbare nieuwbouwwoningen? Dat honderden gezinnen worden weggejaagd en met hogere woonlasten worden opgezadeld voor een kleinere woning? In buurten ver van de huidige, vertrouwde omgeving? 

Een referendum organiseer je door 12.000 handtekeningen op te halen in Rotterdam. Maar de gemeenteraad kan natuurlijk ook zelf zo’n referendum uitschrijven over de transformatie van de Tweebosbuurt? 
Er is weliswaar een referendum gehouden over de Woonvisie. Maar een succes daarvan was vantevoren onmogelijk gemaakt. Zie column geschiedvervalsing.

Een herkansing - dit keer wél met een duidelijke vraagstelling (‘Vindt u dat de Tweebosbuurt gesloopt moet worden?’) - kan de bewoners van die met sloop bedreigde buurt nog enig perspectief bieden. 
En ter geruststelling: de politieke partijen, die voorstander zijn van het sloopplan, lijden geen gezichtsverlies als zij een Tweebosbuurtreferendum gaan houden. Integendeel. 

Er zijn helaas behoorlijk wat kosten verbonden aan zo’n volksraadpleging. (Een veelvoud van de 200.000 euro voor Peggy Wijntuin).  Gaat om zo'n twee miljoen. En die hoge kosten voor een referendum zouden derhalve een goede reden zijn om er van af te zien.


Veel beter is het, als de gemeenteraad morgen tegen de verwachting in dat sloopplan gewoonweg afkeurt. Scheelt een hoop leed in de huiskamers van de Tweebosbuurt. Voorkomt het door Vestia voeren van gerechtelijke procedures tegen honderden bewoners. Biedt wethouder Kurvers de gelegenheid om een sloopplan 2.0 te maken. Alleen maar voordelen! 

Kurvers’ voornaamste argument om haast te maken met de sloop van 599 goedkope woningen luidt, dat Vestia bij vertraging van de ‘transformatie’ van de Tweebosbuurt een sloopsubsidie van 14 miljoen verspeelt. Zou inderdaad jammer zijn. Maar voor dat probleem moet een oplossing te bedenken zijn. Wethouder Kurvers is creatief en slim genoeg om dat voor elkaar te kunnen krijgen, toch? 

Zie ook TweebosbuurtnieuwsFoto: Digitaal Dagblad