Zijn de spelregels soms veranderd....?

mainImage
Zijn de spelregels soms veranderd....?

Het verbaast me telkens weer dat ik nooit meer een indirecte vrije trap zie op de voetbalvelden. Obstructie of 'afhouden', zoals we vroeger zeiden, wordt òf niet meer bestraft òf er wordt gewoon een directe vrije trap gegeven.
Zijn de spelregels zonder mijn medeweten soms veranderd?

Obstructie in het strafschopgebied wordt tegenwoordig òf een strafschop òf er wordt helemaal niets gegeven. Waarom niet? Durft de scheidsrechter bij een twijfelgeval geen strafschop toe te kennen? Gewoon een indirecte vrije trap, zoals we vroeger vaak zagen, was altijd een spectaculair spelmoment met een muurtje van tien spelers op de doellijn en de keeper ervoor.

Maar ook elders op het veld is de indirecte vrije trap verbannen. Ook daar wordt òf niet meer gefloten voor obstructie òf er volgt een gewone vrije trap. En wat te denken van de inworp. Vanuit de nek ingooien, werd ons vroeger geleerd. Maar wat zien we tegenwoordig? De bal wordt bijna op de voeten van een medespeler neergelegd. En geen scheidsrechter die erop reageert.

Zoals ik me ook altijd heb verbaasd bij het nemen van een uittrap van de keeper. De bal moet eerst buiten het strafschopgebied zijn, voordat een speler hem mag aannemen. Gebeurt dit erbinnen, dan moet-ie worden overgenomen. Waarom, vroeg ik me jaren geleden al af, waarom geen indirecte vrije trap voor de  tegenpartij? Het is immers de fout van de verdedigende partij!

Dat wil de FIFA in de toekomst veranderen, heb ik begrepen. Dan is het niet meer nodig dat de bal eerst buiten het strafschopgebied hoeft te zijn, voordat de die mag worden aangenomen.

Wat me ook altijd nog opvalt, is dat bij buitenspel wèl (en dat is de enige keer) een indirecte vrije trap wordt gegeven. De scheidsrechter houdt immers consequent de arm omhoog ten teken van een indirecte vrije trap. Alsof je die vanaf je eigen helft direct in het doel van de tegenstander kan schieten.

Die zinloze regel mag van mij worden afgeschaft, terwijl we weer terug moeten naar de zinvolle indirecte vrije trap in het strafschopgebied. Dan is de discussie wel of geen obstructie met een discutabele strafschop als gevolg ook meteen voorbij.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad