De Partij van de Dieren in Rotterdam maakt zich grote zorgen over de staat van instandhouding van populaties insecten in de provincie Zuid-Holland.
Uit recent onderzoek in opdracht van Stichting Natuurmonumenten blijkt dat in twee natuurgebieden elders in het land de populaties met maar liefst twee derde zijn afgenomen en dat Zuid Holland ten aanzien van de dagvlinders de dans niet zal ontspringen.

‘’Insecten hebben niet alleen een intrinsieke waarde, ze zijn ook de bouwsteen van de voedselketen voor andere soorten en dragen daarom bij aan biodiversiteit’’, aldus Ruud van der Velden, fractieleider van de PvdD in de Rotterdamse gemeenteraad.

Hij wil nu weten of het college van B&W periodiek overleg heeft met provinciale natuurorganisaties als ook met stedelijke adviesbureaus, zoals Bureau Stadsnatuur Rotterdam.

‘’In alle gevallen is de grote boosdoener van de daling het massale gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden’’, weet Van der Velden. ‘’Steden zijn door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buitengebieden verworden tot essentiële leefgebieden van insecten. Een stad als Rotterdam is daarom van essentieel belang voor de instandhouding van populaties insecten. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is dan ook van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen om instandhouding te bevorderen. Dat kan zij doen door ecologisch maaibeheer en beplanting van bermen met ruigtekruiden.’’

Print Friendly, PDF & Email