De vergoedingen voor raadsleden, burgemeesters en wethouders worden gewijzigd. Burgemeesters die op de peildatum 1 januari 2018 in functie waren, krijgen een bruto uitkering van 450
euro. Dit geldt ook voor wethouders.

DENK-voorman Stephan van Baarle wil dat het stadsbestuur in Rotterdam af ziet van een dergelijke uitkering: ”De burgemeester van Rotterdam en de wethouders van Rotterdam verdienen reeds een zeer goed salaris. In de armoedehoofdstad van Nederland, wat Rotterdam helaas nog steeds is, is het daarom niet gepast als bestuurders met een royaal salaris ook nog een eenmalige uitkering accepteren”, aldus Van Baarle in een brief aan het college van B&W.

De fractieleider wil weten of de leden van het college bereid zijn om af te zien van een dergelijke vergoeding. Indien dat niet het geval is, wenst Van Baarle te weten waarom.

Print Friendly, PDF & Email