Tunahan Kuzu, Farid Azarkan en Selçuk Öztürk, de drie Tweede Kamerleden en bazen van DENK, hebben op hun website de leden van de politieke moslimconcurrent Nida opgeroepen om hun leider Nourdin el Ouali en diens bestuursleden te bewegen om met DENK te fuseren.

”Wij geloven in het bundelen van krachten. In de afgelopen tijd hebben wij veel leden en kiezers van NIDA gesproken. In elk gesprek wordt de oproep herhaald om samen verder te gaan. NIDA is een democratische ledenpartij die luistert naar haar leden. Wij roepen de leden en sympathisanten van NIDA daarom op om werk te maken van de wil van niet alleen de leden, maar ook van veel Rotterdammers die onze partijen een warm hart toedragen. Wij willen de leden van NIDA en de sympathisanten van NIDA dan ook vragen om aan hun bestuur en hun top van de partij duidelijk te maken dat een fusie met DENK ervoor zal zorgen dat we de krachten kunnen bundelen om een vuist te maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan.”

Fractieleider Nourdin el Ouali was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. Een NIDA-betrokkene, die niet bij naam genoemd wilde worden omdat hij geen ruggespraak met El Ouali had kunnen houden, sprak van ”een hele rare, maar in elk geval onbeschofte publiciteitsactie, typisch DENK, gestrekt been en met een gelogen boodschap.”

Die leugen – zei men in Nida-kringen – ”zit verborgen in de zin dat in elk gesprek de wens tot fusie naar voren komt. Terwijl die wens er bij onze leden helemaal niet is en er zelfs door hen nooit aan wordt gedacht. Deze oproep overstijgt werkelijk elk verstand en elke moraal. DENK doet dit om tweespalt te veroorzaken bij Nida. Sorry hoor, maar tot hoever ga je?”

Voor het goede begrip onder Rotterdammers zonder migratie-achtergrond: DENK heeft zijn achterban voornamelijk bij Turkse-Nederlanders uit de Erdogan-familie. De Turkse Koerden zitten hoofdzakelijk bij de SP en de Marokaanse Nederlanders, althans in Rotterdam, bij Nida. ”Daarom alleen al is het een oproep van Kuzu die men niet serieus en eigenlijk ook heel kwalijk moet nemen”, zegt men in Nida-kringen.

”Met NIDA is het helaas niet gekomen tot een vruchtbare samenwerking”, schrijft het DENK-drietal, terugblikkend op de maanden vóór de de gemeenteraadsverkiezingen. ”Hoewel wij in die tijd van veel Rotterdammers de oproep kregen om samen te werken, had de top van NIDA helaas gekozen voor een samenwerking met PvdA, SP en GroenLinks. Een samenwerking die gedoemd was om te mislukken, omdat vooral de gevestigde politieke partijen op de linkerflank de opkomst van partijen als DENK en NIDA zien als concurrentie. Uiteindelijk heeft heel Nederland kunnen zien hoe door landelijk ingrijpen aan de hand van een oude tweet de samenwerking om zeep werd geholpen.”

Commentaar van drs. Sjors van Maurik, stadswatcher voor Dagblad010: ”Dit is een regelrechte stunt. Met twee doelstellingen. De eerste is om aandacht te genereren bij de pers en daarvan weet men: dat lukt altijd. Daarom is de nieuwe fractieleider van DENK in Rotterdam ook zo actief. Hij wil zich bewijzen met Kuzu op één meter afstand. Pascal Lansink van de VVD noemde Van Baarle geirriteerd zelfs: dat heerschap. Veelzeggend. De tweede reden van deze publicatie is om onrust te zaaien bij Nida en ik weet eerlijk gezegd niet of dit lukt. Nourdin al Ouali is in Rotterdam niet altijd populair om zijn standpunten, maar wel een benaderbare man. Zijn tweede man nu ook. Terwijl er rond DENK een enorm scherm staat, zo van: iedereen die naar ons kijkt, dat is een vijand. Veroorzaken ze zelf.”

Print Friendly, PDF & Email