DENK en de Partij van de Arbeid trekken gezamenlijk op in de strijd tegen de fraude bij de pgb-ondersteuning. Het persoonsgebonden budget staat onder hoogspanning nu volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat de georganiseerde misdaad zich in toenemende mate mengt op een gebied waar kwetsbare groepen bij betrokken zijn.

Beide politieke partijen willen weten of er ook in Rotterdam periodieke controles en hercontroles plaatsvinden op zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de besteding van de budgetten en of de medewerkers voldoende uitgerust zijn om fraudes te voorkomen?

Het probleem is al eens eerder in Rotterdam aan de orde geweest. In juli 2017 zijn door het college van B&W verbetermaatregelen aangekondigd en daarnaast zou een meldpunt fraude worden ingericht. De extra maatregelen zouden per 1 januari 2018 uitgevoerd worden.

Stephan van Baarle namens DENK en Narsingh Balwantsingh van de PvdA willen bovendien antwoord op de vraag of het feit dat een aanbieder van zorg ooit veroordeeld is voor een crimineel vergrijp, in aanraking is geweest met de politie of ooit verdacht is van een crimineel vergrijp deel uit van de kwaliteitseisen voor pgb-aanbieders?

Print Friendly, PDF & Email