De politieke partijen DENK en Partij van de Arbeid willen niet gefilmd worden in het openbaar. Omdat dit wel gebeurd is door een reclamebureau op het Centraal Station, wilden de raadsleden Yigit (DENK) en Tak (PvdA) op zijn minst dat de wethouder gaat onderzoeken hoe dit kan, waarvoor de beelden gemaakt zijn en wie ze kan zien. En wanneer er onjuist gehandeld is moeten er consequenties volgen.

Wethouder Simons was helder: registreren van mensen mag niet. Maar als er reclame gemaakt is voor de stad met bijna onherkenbare beelden moet men, vond de VVD, niet al te spastisch doen en hard werkende bedrijven niet voortijdig afschieten.

Nida was laconieker. Fractievoorzitter El Ouali bracht de raad terug in de werkelijkheid, waarin ‘’we volgens mij overal gefilmd worden.’’ GroenLinks beschermde daarentegen wel het laatste stukje privacy en DENK, die het debat had aangevraagd, bleef maar hameren op juridische consequenties. Yigit wilde zekerheid dat er bij geconstateerde overtredingen ook boetes volgen.

Er ontbrak een humorist in de raadszaal, die gevraagd zou hebben wie iets te verbergen heeft.

Print Friendly, PDF & Email