De gemeenteraad, het college van B&W, de burgemeester, de gebiedscommissies, de wijkraden en de wijkcomités kunnen op eigen initiatief blijven besluiten een digitale meningspeiling uit te voeren inzake de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Denk in dit verband aan psychiatrische patiënten in een bejaardentehuis, maar ook aan de komst van azc’s in wijken.

Op grond van de oude verordening ‘referenda’ – ooit stokpaardje van D66 – kon dit allang. Maar binnen de afgekalfde verordening nog steeds.

Daarentegen zijn de burgers solo van deze initiatieven uitgesloten. Dat laatste komt omdat het Oekraïne-referendum de regering (en D66) destijds slecht uitkwam en er daarna vliegensvlug maatregelen werden genomen om de kiezer ‘ondemocratisch’ buiten de beslissingscarrousel te houden.

Burgers (boven de 16 jaar) mogen nog wel gestes vragen aan de bovengenoemde gemeente-instanties, maar als het gaat over de huisvesting van bijzondere groepen zullen die worden afgewezen. ‘’Formeel is aan de bewoners van Rotterdam op dat vlak elk recht ontnomen’’, zegt desgevraagd drs. Sjors van Maurik, die voor Daglad010 stadswacht is. ‘’Maar daar is een makkelijk foefje op. Je spant de gebiedscommissie voor je karretje.’’

Als zich dus in de toekomst onderwerpen aandienen die vergelijkbaar zijn met die van het seniorenhuis Evenaar waar de komst van psychiatrische patiënten voor de bestaande inwoners onacceptabel was, mogen wel de gebiedscommissie en/of de wijkraad de initiatieven voor een digitale opinievorming ontplooien.

‘’Veel zal het niet helpen’’, vermoedt Van Maurik door ervaring wijs geworden, ‘’want als ambtenaren in gesprekken met huisbazen een koers hebben bepaald, of een prijs zijn overeen gekomen, dan is in het akkoordproject elke wethouder een luisterende partij, die ervan uitgaat dat alles goed is afgewogen. Zo werkt het systeem. En nog steeds. De stad wordt nu eenmaal niet bestuurt door het stadsbestuur en al helemaal niet door de raad. Maar door de topambtenaren, die uit het zicht blijven. Maar goed, ten principale is massaal protest nog steeds mogelijk. ‘’

De Evenaar, zelfde laken en pak

 

Print Friendly, PDF & Email