Juiste cijfers ontbreken
Mededogen illegalen overheerst

Illegalen die via Rotterdam Engeland proberen te bereiken worden in 93% van de gevallen door internationale samenwerking vroegtijdig opgepakt.

Dat was het eerste antwoord van loco-burgemeester Wijbenga op de vraag van raadslid Van Elck of er sprake is van een alarmerende toename van de illegale route via Rotterdam en Moerdijk. Het tweede antwoord – met de juiste cijfers van de vreemdelingenpolitie – komt schriftelijk.

Een weinig effectieve discussie vanmorgen in de Raad naar aanleiding van de 18 in een container in de Maashaven aangetroffen illegalen uit Eritrea, die in België een vrachtwagen waren ingeklommen om er via Rotterdam en Hoek van Holland in Engeland hopelijk weer gezond uit te komen. De Marechaussee redde hun leven, want in Rotterdam was inmiddels in de container de koeling aangezet.

Niemand heeft handen en voeten voor de oplossing. Loco-burgemeester Wijbenga moest telkens wettelijk verwijzen naar de staatssecretaris en het landelijke beleid. Twaalf van de 18 illegalen zitten inmiddels in Ter Apel en vier zijn teruggestuurd naar Duitsland waar zij in beide gevallen officieel asiel kunnen aanvragen en twee hebben te horen gekregen naar hun land te moeten terug keren. Ze bleken ‘’heengezonden te zijn met onbekende bestemming.’’
Van Elck vreesde dat dit de Pauluskerk in Rotterdam wel zal zijn geworden.

Duidelijke cijfers ontbraken vanmorgen. Van Elck sprak over vier incidenten in de zeven weken en vond dat de loco-burgemeester zich onvoldoende had voorbereid. ‘’Dit is symptomatisch voor hoe er door dit nieuwe stadsbestuur naar het probleem van illegalen gekeken wordt.’’

Op zijn beurt protesteerde Wijbenga tegen dit verwijt. Hij zei weldegelijk te weten dat er per dag drie keer gepoogd wordt om in vrachtwagens te klimmen, maar dat – aan de andere kant – Rotterdam helemaal niet zo aanlokkelijke stad voor illegalen is. Dankzij de inzet van de Marechaussee zijn de haven en Hoek van Holland grote barrières. En aan Moerdijk – waar het naar de mening van Van Elck ook elke keer prijs is – zei de loco-burgemeester geen boodschap te hebben.

Ook GroenLinks mengde zich nog even in discussie met vooral aandacht voor het humanitaire aspect. Het pleidooi van fractieleider Roest kwam er globaal op neer dat zij de illegalen in zo’n container het liefst allemaal een mobieltje zou willen meegeven voor het geval van nood. Wijbenga ging daarin niet mee. ‘’Ze moeten helemaal niet klimmen’’, was zijn antwoord. Aan de andere kant was Roest er wel een groot voorstander van om vooral de mensensmokkelaars aan te pakken. Hoe? Geen idee.

Ook Arsieni (D66) baalde van dit onmenselijk verdienmodel, maar zei heel goed te snappen waarom mensen Eritrea probeerden te ontvluchten. ‘’Het is Noord-Korea van Afrika. Legale migratie moet kunnen.’’

‘’Ja dat weten we inmiddels wel van D66’’, koerde van Van Elck. ‘’Uw partij wil werkelijk iedereen hier naar toe halen.’’

‘’Europa als fort is ook mijn droom niet’’, beet Roest (GL) Van Elck toe, waarna de SP naar de gezondheid van de illegalen informeerde en het door de islam geïnspireerde Nida vond dat Leefbaar met het getal ‘vier in zeven weken’ nepnieuws verspreidde. Van Elck ging er niet eens zwaar op in.

Bij de volgende behandeling van het illegalenprobleem wil Leefbaar trouwens dat ook de wethouder Economie (Barbara Kathmann) opdraaft met de rampcijfers voor de transportsector.

Print Friendly, PDF & Email