Het voorstel van de kersverse fractieleider Stephan van Baarle van de moslimbeweging Denk in Rotterdam om op de woningmarkt mystery guests in te zetten wordt als noodzaak gestaafd door een onderzoek van Doris Weichselbaumer van de Universiteit van het Duitse Linz. Bij zijn recherche ging het weliswaar niet over de woningmarkt, maar de resultaten op de arbeidsmarktdiscriminatie waren even onthullend.

De student schreef sollicitaties eerst als Sandra Bauer (zonder hoofddoek), toen als Meryem Öztürk (zonder hoofddoek) en tenslotte als Meryem Öztürk (met hoofddoek). Het betrof in alle drie de gevallen zichtbaar dezelfde vrouw (zie screenshot). Ook kregen zij identieke kwalificaties toebedeeld in hun CV’s.

Uit het onderzoek bleek dat Sandra Bauer door 18,8% van de bedrijven werd teruggebeld naar aanleiding van haar sollicitatie, terwijl dit percentage voor Meryem Öztürk al op 13,5% lag en voor Meryem Öztürk die een hoofddoek droeg zelfs heel laag als 4,2%.

‘’Nee dat rapport ligt niet ten grondslag aan mijn voorstel voor mystery guests’’, zegt Van Baarle. ‘’Bij mij is het ingegeven door aangetoonde voorbeelden in de Zorg en bij uitgaansgelegenheden.’’

In zijn maidenspeech in de Rotterdamse Raad noemde Van Baarle wel de cijfers uit de Groene Amsterdammer en waaruit bleek dat 92% van alle onderzochte verhuurmakelaars bereid was om mee te werken aan een discriminerend verzoek. Journalisten die onder fictieve namen reageerden op 250 woningen, werden bij potentiële huurders met een Nederlandse achternaam 28% vaker uitgenodigd dan potentiële huurders met een niet-Nederlands klinkende naam.

Print Friendly, PDF & Email

Laat een reactie achter