De plannen voor schoner vervoer van de nieuwe wethouders in de grote steden houden niet over. Vooral maatregelen voor elektrisch rijden, zoals het realiseren van laadpalen, blijven achter, stelt Natuur & Milieu.

In het Rotterdamse coalitieakkoord is veel plaats voor de energietransitie. Rotterdam moet duurzaam en energiezuinig worden, met een betere luchtkwaliteit. Maar ten aanzien van de auto wordt alleen het ‘delen van die auto’ gepropageerd.

De organisatie bestudeerde 32 collegeakkoorden in de dichtstbevolkte gebieden en concludeert dat de grote steden weinig ambitie tonen op dit gebied. ”In een derde van de akkoorden wordt met geen woord gerept over elektrisch rijden. Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen”, vindt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad doen het wel goed, want zij nemen concrete maatregelen en stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer, plaatsen meer laadpalen en fietsenstallingen. In het laatste geval is Rotterdam in Blijdorp met een inhaalslag bezig.

Print Friendly, PDF & Email