De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft prof. Hanneke Takkenberg de VNVA Els Borst Oeuvreprijs toegekend.

Takkenberg is epidemioloog en hoogleraar klinische besliskunde in cardiovasculaire interventies van de afdeling Thoraxchirurgie van het Erasmus MC.
De prijs zal worden uitgereikt op 6 oktober tijdens het zeventiende lustrum van de VNVA. “Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zet zij zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg met name ten aanzien van vrouwen: dit geldt voor patiënten én vrouwelijke artsen”, luidt de prijstoelichting.

“Als topwetenschapper is zij een rolmodel en coach voor vele vrouwelijke artsen en draagt op uitgebreide wijze bij aan de toepassing van seksespecifieke resultaten van onderzoek in de cardiovasculaire geneeskunde. Van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zij de opdracht als Chief Diversity Officer om de diversiteit op alle niveaus in de organisatie van de universiteit te bevorderen, waarbij culturele en sekseverschillen geen belemmeringen vormen, maar de kracht van waaruit mensen zich kunnen ontplooien.”

Eerder deed Takkenberg bij de VNVA onderzoek naar de verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen. Deze studie bevorderde het samenwerken en steunen van netwerken van vrouwelijke academici en vrouwelijke hoogleraren, aldus een toelichting.

Els Borst, ooit zelf arts, is voormalig minister van Volksgezondheid.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: Erasmus MC