De haven van Rotterdam zit behoorlijk op schema in de speerpunten energietransitie en digitalisering. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam wijst daarbij op het regeerakkoord dat uitgaat van een drastische vermindering van het CO2 gehalte in de lucht. In 2030 moet het verminderd zijn tot bijna 50 procent ten opzichte van 1990. Conform de plannen voor wereldwijde uitstoot die in Parijs vorig jaar zijn gemaakt.

Sommige media, met name de linksgeoriënteerde zoals het digitale platform Follow The Money (FTM), gaat het echter nog niet snel genoeg. CEO Castelein zegt dat het Havenbedrijf een aanjagende en participerende rol heeft. Voor een groot deel is het afhankelijk van de ondernemingen in het havengebied die van goede wil zijn en zeker ook veelzijdig. ‘’We moeten op alle lijstjes staan.’’

Zelf participeert het Havenbedrijf in talloze activiteiten die het doel hebben voor terugdringing van de milieuvervuiling zoals het warmte-transportnetwerk door Zuid-Holland voor potentieel 500.000 huishoudens, kassen en bedrijven. Per jaar zal dat alles een reductie moeten geven van 2 tot 5 miljoen ton CO2 in de Rotterdamse haven. Maar ook hierin zal vooral het bedrijfsleven de kar moeten trekken.

Uiteraard heeft het Havenbedrijf een sterk investeringsprogramma in faciliteiten (in 2017 213,8 miljoen euro), waar de betreffende ondernemingen in de haven een factor van tienmaal zoveel doen.

Hoe de haven bezig is met de energietransitie gaf Castelein thans aan met de inzakkende kolenoverslag die overigens voor het allergrootste deel naar Duitsland gaat. In 1017 is die met 9,5 procent ingezakt tot bijna 25,8 miljoen ton. Dat komt doordat steeds meer kolencentrales worden gesloten (twee in Nederland en zes in Duitsland). De topman wees ook op de LNG-overslag en  het wereldwijde gebruik daarvan, ook milieuvriendelijk in zeeschepen. Het gebruik aan zware stookolie in de overslag van de haven vermindert eveneens.

Hert Havenbedrijf bereidt zich aan alle kanten voor met een actieve dialoog op de Brexit, de uittreding uit de EU van Groot-Brittannië, die over ruim 400 dagen moet gaan plaatsvinden. Als voorbeeld noemde hij dat er 100 extra douanebeambten nodig zullen. Dat heeft hij al gehoord van het ministerie van Financiën. Hoe het er voorstaat met de Brexit – zijn er nadelen voor de haven van Rotterdam? – kan hij op het ogenblik niet zeggen. Zijn hoop is dat het niet gebeurt. Er moet volgens hem nog op alle punten, ook in de energietransitie, hard worden gewerkt.

Print Friendly, PDF & Email

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!