Het aantal passagiers dat gebruikt maakt van een bus of tram wordt in Rotterdam als maatgevend gezien voor het beperken of uitbreiden een openbaarvervoerlijn. De fractie van 50PLUS in deze stad is radicaal tegen dit vraaggericht aanbod.

De ouderenpartij prefereert juist de fijnmazigheid van het OV, omdat anders de ouderen de eerste zijn die de dupe worden. Een slecht voorbeeld van vraaggericht aanbod noemt fractieleider Ellen Verkoelen de ritten van bus 47, die zelfs tot een bijna busloos Noordereiland op zondag hebben geleid.

50PLUS Rotterdam is daarentegen positief over de ontwikkelingen van de Randstadrail. Ook over de uitbreiding van het metro- en sneltramnetwerk dat over lange afstanden en met hoge frequentie mensen dwars door gehele Rotterdamse regio brengt. Het juicht de plannen voor een metro van Kralingen naar Rotterdam Zuid toe. Maar het maakt zich wel zorgen over het aantal buslijnen dat in de afgelopen decennia is geschrapt.

‘’Rotterdammers moeten dan steeds verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Het gaat soms om wel meer dan een kilometer. Lopen mag dan gezond zijn, maar vooral voor mindervaliden en ouderen zijn hier toch grenzen aan’’, laat Verkoelen weten aan de fietsende en wandelende 50-jarige mobiliteitswethouder Judith Bokhove.

Raadslid Verkoelen – lang van stof in haar schriftelijke vragen, maar wel altijd gedocumenteerd – heeft Bokhove aan het werk gezet met ten eerste de vraag welke openbaar vervoerslijnen (alle modaliteiten; bus, tram, trein ed.) er in Rotterdam de afgelopen 25 jaar opgeheven zijn en welke er zijn bijgekomen.
Om deze veranderingen visueel inzichtelijk te krijgen, wil zij hiervan kaarten en plattegronden ontvangen en verder het cijfer van de maximale loopafstand die voor ouderen en minder validen aanvaandbaar is van huis naar een halte.

Print Friendly, PDF & Email