Ook het Erasmus MC kampt in de zorgsector met schaarste. Er blijken voortdurend meer dan honderd vacatures voor allerlei soorten verpleegkundigen en alle zeilen worden bijgezet om zelfs de krapte niet krapper te laten worden. Volgens Jaap Ensing, directeur Human Resourses, nemen de tekorten alleen maar toe.

‘’De umc’s nemen nu maatregelen die het aantrekkelijk maken om er te komen werken en te blijven werken’’, vertelt hij op de website van het Erasmus MC. ‘’Het betreft functies waar het vertrek van medewerkers direct grote gevolgen heeft voor de hoogcomplexe academische zorg die het Erasmus MC biedt. Op dit moment gaat het om OK- en anesthesiemedewerkers voor wie direct maatregelen nodig waren om uitstroom te voorkomen.”

Wat biedt het Erasmus MC hun?
Ensing: “Samen met het afdelingshoofd en de themadirecteur van de OK heeft Raad van Bestuur besloten om OK- en anesthesiemedewerkers een bindingspremie aan te bieden. Wij willen daarmee bereiken dat deze groep zich voor langere tijd aan het Erasmus MC bindt. Zij ontvangen een maandsalaris wanneer zij minimaal een jaar in het Erasmus MC blijven werken. Gaat iemand eerder weg, dan moet het bedrag worden terugbetaald.”

Gaat dit voor andere functies gelden?
Ensing: “We beschouwen de bindingspremie als een uitzonderlijke maatregel, die noodzakelijk is om de continuïteit van de hoogcomplexe academische ziekenhuiszorg te waarborgen. Per situatie wordt bekeken of er bijzondere maatregelen nodig zijn.”

 

Print Friendly, PDF & Email