De Erasmus School of Law in Rotterdam heeft een subsidie van 350.000 euro gekregen voor onder meer een buddy-systeem in het kader van gelijke kansen in het onderwijs.
Het geld is beschikbaar gesteld door ECHO, het landelijke Expertisecentrum Diversiteitsbeleid voor hoger onderwijs. De werkgroep Diversiteit & Inclusie van het Erasmus MC zag haar aanvraag ook gehonoreerd.

‘’Het buddy-systeem is niet alleen voor studenten met een migratie-achtergrond. Het is inclusief, dus alle eerstejaars die begeleiding willen van oudere studenten of van alumni kunnen dat krijgen Een rolmodel hebben, kan voor iedereen belangrijk zijn”, vertelde projectleider Martijn Roos aan het Erasmus Magazine.

Met de campagne S4S is voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, haar belofte nagekomen om gelijke kansen in het onderwijs te stimulerenS4S richt zich specifiek op het hoger onderwijs

Print Friendly, PDF & Email