Onacceptabele en grensoverschrijdende fysieke incidenten tijdens de kennismakingstijd van studenten bij de corpsballen van RSC/RVSV hebben ertoe geleid dat de directie van de Erasmus Universiteit de relatie met de Rotterdamse studentenvereniging op non-actief heeft gezet.

Rector magnificus Huibert Pols is geschrokken van de beelden in het tv-programma Rambam en spreekt van een zorgwekkende situatie. BNN/VARA filmde met verborgen camera’s de groentijd bij meerdere studentenverenigingen, maar die van RSC/RVS was het heftigst en één student moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. Ook moesten de groentjes elkaar onder douche testen op teken.

De maatregel van de Erasmus Universiteit betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden per direct worden stopgezet en dat de vereniging vooralsnog niet meer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire Eurekaweek (introductiedagen). De RSC/RVSV, die deze publicatie letterlijk op zijn site heeft meegenomen, betreurt de maatregel, maar heeft er ook begrip voor gezien eerdere maatschappelijke ophef over incidenten tijdens de kennismakingstijd van studentenverenigingen.

“Het is nu aan ons om het vertrouwen van de universiteit te herstellen. Dat geldt ook voor de relatie met andere belangrijke belanghebbenden van onze vereniging”, aldus president Tobias de Lange. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op een cultuurverandering met ondersteuning van onafhankelijke professionals en hopelijk in samenwerking met de universiteit.”

RSC/RVSV steekt hiermee de hand in eigen boezem, maar hecht eraan te melden dat in de tv-reportage van RamBam naast terechte kritiek ook onjuiste feiten worden aangehaald. Zo zou een aspirant-lid tijdens de Introductieperiode in augustus 2017 door een klap tegen een paaltje zijn gevallen en een hoofdwond of zelfs een hersenschudding hebben opgelopen.

‘’Het klopt dat er een aspirant-lid tijdens de IP korte tijd bewusteloos is geraakt door een combinatie van stress en vermoeidheid waarna hij door een ambulance ter controle naar het ziekenhuis is gebracht’’, aldus de officiële verklaring van de vereniging. ‘’Maar de klap en val tegen het paaltje hebben echter niet plaatsgevonden. Het aspirant-lid had geen hoofdwond noch een hersenschudding en nam op advies van een arts de volgende dag gewoon weer deel aan de IP.’’

RSC/RVSV zegt verder het incident van “schoenen op hoofden” grondig te hebben onderzocht, maar geen bewijs te hebben verkregen dat dit heeft plaats gevonden. Met alle 350 eerstejaars die de IP hebben gelopen, is een evaluatiegesprek gevoerd en in geen enkel gesprek is hier melding van gemaakt.

‘’Er wordt wel door de mannelijke aspirant-leden samen gedoucht. Dat lijkt ons normaal. Hier wordt inderdaad aangeraden aan de aspirant-leden om elkaar te checken op teken. Dit vanwege het feit dat de IP in een bosrijke omgeving plaatsvindt en teken levensgevaarlijk kunnen zijn. Elkaar verplicht checken van achteren op teken was echter geen beleid, maar we kunnen niet uitsluiten dat dit wel is geroepen.’’

RSC/RVSV zegt in te zetten op een cultuurverandering en lichamelijk integriteit als een groot goed te zien. ‘’Maar de IP is geen vakantieweekje, doch een week waarin je een band opbouwt met jaargenoten en op de proef wordt gesteld. Niettemin is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag daarbij onacceptabel.’’

Fotoverklaring: Sociëteit Hermes van RSC/RVSV
Foto: Screenshot EM Magazine

Print Friendly, PDF & Email