De universiteitsraad van Erasmus wil een einde maken aan het bestaan van spookbestuurders: studenten die zitting hebben in medezeggenschapsraden, daarvoor ook een financiële vergoeding incasseren, maar er in hun functie met de pet naar gooien.

Uit een onderzoek van Erasmus Magazine is gebleken dat dit regelmatig voorkomt. Sinds kort kunnen de voorzitters van de raden waarin ‘deze profiteurs’ deelnemen zelf nu een beurs voorlopig stop zetten. In het verleden hadden zij die bevoegdheid niet.

Gedurende die tijdelijke maatregel moet het presidium een verzoek indienen bij de afdeling Studentzaken, die op basis van aangeleverde argumenten en bewijsstukken een definitief besluit neemt.

Print Friendly, PDF & Email