Op haar 25-jarig jubileum als vrijwilliger bij koor Grenzeloos heeft Ineke Tromp-van ’t Hof vandaag de Erasmusspeld ontvangen. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die zich vrijwillig en langdurig op sociaal, cultureel, sportief of economisch gebied hebben ingezet voor de samenleving. De zilveren speld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus.

In 1992 ontstond koor Grenzeloos: een combinatie van Nederlandse en allochtone vrouwen uit Middelland die graag in elkaars taal wilden zingen. Vanaf de eerste bijeenkomst was Ineke Tromp koorlid, maar al snel ontwikkelde zij zich tot vrijwilliger.

Al vijfentwintig jaar bekommert mevrouw Tromp zich om het ‘lief en leed’ van de koorleden, zorgt zij voor een goed verloop van de repetities en is zij contactpersoon rond optredens. Voor koorleden die slecht ter been zijn, regelt zij bijvoorbeeld vervoer, en tijdens optredens presenteert zij ook.

 

Print Friendly, PDF & Email