De bedrijfjes, die huiseigenaren aanbieden om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen hun WOZ-beschikking, zorgen voor groeiende ergernis bij lokale overheden. Ondernemingen als bijvoorbeeld Previcus.nl, Bezwaarmaker.nl of Wozverlagen.nl adverteren massaal op internet en social media.
Huiseigenaren, die dezer dagen een WOZ-beschikking met de daarin getaxeerde waarde van hun woning (hebben) ontvangen, worden lekker gemaakt met zeer aantrekkelijk lijkende aanbiedingen: “Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak dan gratis WOZ bezwaar! Meld u aan in drie minuten en bespaar honderden euro’s”.
De aanbieders benadrukken dat zij zelf voor de procedurekosten opdraaien bij een ongegrondverklaring van een bezwaar. Veel minder nadruk leggen de bedrijven er echter op dat als een bezwaar wel gegrond wordt verklaard, zij een bedrag van 249 euro aan proceskosten opstrijken. Die vergoeding is een gemeente wettelijk verschuldigd aan de burger dan wel de onderneming, die gegrond bezwaar maakt. Dit is geregeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).
Ook op het stadhuis van Rotterdam ziet men met lede ogen aan dat het maken van ‘gratis’ bezwaar steeds vaker voorkomt. Wethouder voor financiën Adriaan Visser laat weten: “Na invoering van dit besluit is er een groot aantal bedrijven gestart met zogenaamd ‘no cure no pay’ rechtsbijstand. In de volksmond ‘gratis bezwaar’. Daarbij incasseren deze bedrijven de proceskostenvergoeding rechtstreeks bij de gemeente”.
Wat vindt Visser ervan dat genoemde bedrijven momenteel uiterst actief zijn om mensen ertoe aan te sporen ‘gratis’ bezwaarschriften door deze bedrijven te laten indienen?
De wethouder antwoordt: “Met name de kreet ‘gratis bezwaar’ is niet helemaal juist. Dat komt omdat de kosten van het inschakelen van een bureau weliswaar niet door de burger die bezwaar laat maken worden betaald, maar wel door de gemeente. Uiteindelijk komen die kosten dus ook ten laste van de burgers/bedrijven, het is immers belastinggeld”.
Moet er iets veranderen?
Visser: “De huidige regelgeving kan alleen door het Rijk worden aangepast, het betreft Rijksregelgeving. Het Bpb geeft uitvoering aan een voorschrift in de Algemene wet bestuursrecht om de proceskostenvergoeding nader te regelen. Het Bpb heeft niet alleen betrekking op gemeentelijke heffingen, maar ook op rijksbelastingen. Bij de gemeentelijke heffingen is een gevolg van de regeling dat de te vergoeden bedragen vaak veel hoger zijn dan de geringe bedragen waarmee de herziening van de aanslag correspondeert (vermindering van de OZB-aanslag). Dat gebeurt meestal naar aanleiding van een standaard bezwaarschrift die de gemachtigde voor velen tegelijkertijd indient. Hierdoor wordt het Bpb op het gebied van lokale heffingen door gemeenten vaak gezien als handvat voor een (te) eenvoudig verdienmodel van NCNP-bureaus (, zoals Previcus en Bezwaarmaker, red.). Dit brengt mee dat initiatieven om het Bpb aan te passen een brede en uitgesproken beargumenteerde gemeentelijke steun moeten hebben, willen deze door de rijkswetgever in overweging worden genomen”.
Hoeveel geld verwacht de gemeente komend jaar kwijt te zijn aan deze ‘gratis bezwarenmakers’?
Wethouder Visser: “Het is op dit moment moeilijk in te schatten of er een stijging optreedt in het aantal bezwaren, maar het is wel een feit dat na een aantal jaren van waardestagnatie en waardedalingen er nu sprake is van een soms aanzienlijke waardestijging bij vooral woningen”.
Het onderwerp heeft ook de aandacht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijke Vereniging van Lokale Belastingen. Op korte termijn spreken zij erover.

Illustratie Serge Cariou/kjonker.blogspot.nl

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!